COLOFON

COLOFON

 

Dit jaarverslag is een uitgave van
Stichting RCOAK
Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam

T   020 623 22 88

E   postbus@rcoak.nl
I    www.rcoak.nl

Tekst en redactie
Bureau Stichting RCOAK

Fotografie
Peter van der Meer, Speer Fotografie *

Ontwerp
Monter

 

* Het beeldmateriaal is ons ter beschikking gesteld door Peter van der Meer die in het kader van het project De Dames een boek heeft uitgegeven waarin dames in de leeftijd tussen de 70-104 die het nodige hebben meegemaakt zijn geportretteerd. ‘De Dames’, is het derde onderdeel van het drieluik “Saamhorigheid in Amsterdam”. Essentieel onderdeel van elk luik is de interactie met andere Amsterdammers. Bij dit project krijgt de interactie invulling doordat leerlingen er op uit worden gestuurd om geportretteerde dames te interviewen en dit op bijzondere wijze te presenteren.